Hengyang

Als joint venture met de Hengyang staatsweeshuis, biedt dit project zorg aan meer dan 130 baby’s, kinderen en jongeren. In 2004 is een team in het staatsweeshuis begonnen met werken en zagen dat kinderen enorm verbeterden als ze gerichte aandacht kregen. Kinderen die voorheen geen oogcontact konden maken, begonnen te spelen en zochten contact.

Staatsweeshuis

Een toegewijde groep vrijwilligers woont sinds 2006 in de stad en werkt in het staatsweeshuis om de kwaliteit van leven te verbeteren voor kinderen met een handicap. Dit verandert de samenleving. De bewoners van Hengyang leven nog altijd in grote armoede, maar het sterftecijfer is aanzienlijk gedaald. Meer verzorgers zorgen voor de kinderen en lokale verzorgers worden geschoold. Dankzij onze sponsoren zijn de gebouwen gerenoveerd en klaslokalen opgezet.

Omdat dit een ontzettend arm gebied is en ouders geen zorg kunnen bieden aan baby’s met handicaps of complexe medische problemen, blijft het project groeien. Sommige kinderen worden als onbehandelbaar gediagnosticeerd en krijgen dan waardige zorg tot het moment van hun overlijden. Maar ons team is in staat om zich voor veel kinderen in te zetten en ze zien erop toe dat de kinderen behandeld of geopereerd worden en dat ze goede voeding krijgen om aan te sterken.

Gezinsvervangende groepshuizen

In 2006 hebben we drie groepshuizen voor meisjes geopend. De huizen staan op het weeshuisterrein, maar zijn volledig gerenoveerd. Hierin hebben de meisjes een gezinsvervangende leefomgeving met zelf gekookte maaltijden, eigen wasgelegenheid en eigen verzorgers. In 2007 hebben we een vierde huis geopend voor gehandicapte peuters en sindsdien hebben we ook huizen voor jongens geopend.

In 2012 hebben we de Richard Hubbard Community Group Homes geopend. Twee special gerenoveerde huizen voor oudere kinderen in een buurt van scholen, markten en bushaltens. Veel van de kinderen die daar leven, bezoeken de lokale scholen en leren hoe ze in de gemeenschap kunnen leven. De eerste stappen naar een zelfstandiger leven.
Children in Hengyang

Doe mee in het maken van een verschil in Hengyang

Walk the Wall