We voorkomen dat kinderen worden achtergelaten

Verandering van houding in China

We veranderen de samenleving door het voorkomen van achterlating op de eerste plaats te zetten.


We werken samen met arme gezinnen die niet het geld of de tijd hebben om voor hun gehandicapte kinderen te zorgen.

Vaak moet ouders hun baan opzeggen om fulltime te gaan zorgen. Dit geeft een enorme financiële druk op de gezinnen. Voor anderen is de schande van het hebben van een gehandicapt kind te veel om te dragen.

Buurtwerk

Ons Buurtwerkproject biedt ouders van gehandicapte kinderen de handvaten en scholing die ze nodig hebben om hun gezin bij elkaar te houden. Door zorg, financiële hulp, advies en therapie aan te bieden, geven de buurtcentra de ouders een realistisch alternatief voor achterlating. We bieden ouders een andere optie, wee redden de kinderen van de dood in een staatsweeshuis.

Naast de financiële druk, worstelen veel ouders met het stigma van de samenleving- het vooroordeel dat ouders van een gehandicapt kind iets verkeerd hebben gedaan tijdens de zwangerschap. We onderwijzen de samenleving en vormen groepen van ouders die dezelfde problemen hebben. Zo kunnen ze solidair zijn met elkaar en elkaar kunnen steunen en zich begrepen voelen.

Hun kinderen krijgen fysiotherapie en ergotherapie. Ze leren voor het eerst om zelf deuren te openen en zelf met stokjes te eten- iets heel simpels maar met een enorme impact op het dagelijks leven van een ouder.
ICC heeft twee buurthuizen in Changsha. De opzet is duurzaam en kan herhaald worden. In de komende jaren kunnen dergelijke huizen ook op andere locaties opgezet gaan worden.

Help het Buurthuisproject door te doneren

Walk the Wall