Partnerbedrijven

Dit is u kans om uw bedrijf te liëren aan een internationale non-profit organisatie die opereert in 7 landen en gehandicapte kinderen China helpt. ICC opereert in Australië, Canada, China, Hong Kong, Nederland, Singapore, Engeland en de USA. Een bedrijf-sponsorschap kan uw personeel stimuleren, kan u nieuwe klanten opleveren, kan het imago van uw bedrijf verbeteren en kan ook nog eens belastingvoordeel opleveren.

Hier zijn enkele suggesties om te ondersteunen
  • Doe een belasting aftrekbare gift (http://www.anbi.nl/anbi-info/giften-aftrek-voor-bedrijven/)
  • Neem deel aan onze jaarlijkse fondsenwerving “Walk the Wall” om uw medewerkers te stimuleren en doe aan teambuilding
  • Zet een bedrijf (kinder) sponsorschap op.
  • Maak donatie aan ICC via de salarisstrook mogelijk
  • Organiseer fondsenwervingsactiviteiten ten behoeve van ICC (bijvoorbeeld een jaarlijks diner, kerstvieringen, jubilea en dergelijke)

We zullen met genoegen uw bijdrage erkennen door een link en uw logo op onze website en gepubliceerd materiaal te plaatsen. Teven kunnen we deze erkenning via sociale en andere media bekend maken. 

Als u hier meer informatie over wilt of meteen wilt gaan sponsoren, neem dan contact op met

Michelle Wallach 
Directeur Ontwikkeling Noord-Amerika en Europa
International China Concern
Office: +1 604 322 3119 x109
Email: michelle.wallach@chinaconcern.org