Over ICC

Lees meer over International China Concern en het werk dat ICC in China en elders in de wereld doet.

Wanneer is ICC opgericht en door wie?
International China Concern is in 1993 opgericht door David Gotts, algemeen directeur.

Wat is de missie van ICC?
International China Concern is een christelijke ontwikkelingsorganisatie die levens verandert door liefde, hoop en kansen te geven aan achtergelaten en gehandicapte kinderen en jongvolwassenen in China.

Wat is de visieverklaring van ICC?
Liefde, hoop en kansen voor elk gehandicapt kind.

Wat is de slogan van ICC?
Een volwaardig leven voor de achtergelaten en gehandicapte kinderen in China.

Wanneer zijn de projecten van ICC gestart?
 • Changsha (1997)
 • Project Buurtwerk (2008)
 • Hengyang (2005)
 • Sanmenxia (2010)

Hoeveel projecten heeft ICC en in welke provincies?
 • Changsha Project – provincie Hunan 
 • Hengyang Project – provincie Hunan 
 • Project Buurtwerk – provincie Hunan 
 • Sanmenxia Project – provincie Henan 

Hoe lopen de projecten in relatie tot de Chinese overheid?
ICC heeft voor zijn projecten overeenkomsten gesloten met de lokale autoriteiten in Changsha, Hengyang en Sanmenxia. Op grond van deze overeenkomsten kan ICC met de lokale weeshuizen samenwerken voor het bieden van fulltime zorg en buurtwerk.

Hoeveel kinderen worden door ICC opgevangen?
Changsha 
 • Ongeveer 100 kinderen worden fulltime opgevangen. Dit wordt aangevuld door het lokale weeshuis.  
 • Het Project Buurtwerk biedt hulp aan meer dan 300 gezinnen en hun gehandicapte kinderen. 
Hengyang 
 • Ongeveer 130 kinderen worden fulltime opgevangen. ICC heeft dit aantal zelf als maximum ingesteld om de kwaliteit van de opvang te waarborgen.
Sanmenxia 
 • Ongeveer 65 kinderen worden fulltime opgevangen. Dit aantal zal op grond van een overeenkomst jaarlijks toenemen.

Welke andere initiatieven heeft ICC opgezet?
 • Centrum voor beroepsopleiding
 • ICC Alumni 
 • ICC Partners

Wat doet het centrum voor beroepsopleiding?
De jongeren en jongvolwassenen worden getraind volgens het model van de sociale werkplaats ('sheltered workshop concept'). Ze krijgen training in vaardigheden en worden gestimuleerd op het gebied van communicatie, sociale vaardigheden en concentratievermogen. De beroepsopleiding wordt gegeven in Changsha en Hengyang. In Changsha is de beroepsopleiding ook beschikbaar voor kinderen die deelnemen aan het Project Buurtwerk.

Wat is het Project Buurtwerk?
In het Project Buurtwerk worden gezinnen gesteund die een kind met een handicap hebben. Het doel is dat gezinnen in staat worden gesteld in hun eigen huis voor hun kind te zorgen, om te voorkomen dat zij hun kind achterlaten. Het project omvat op dit moment meer dan 300 gezinnen van kinderen met een beperking.

Het project biedt het gezin op verschillende manieren professionele hulp:
 • Advies
 • Ouder-steungroepen
 • Respijtzorg
 • Therapie
 • Speciaal onderwijs (advies of juridische steun voor reguliere scholen)
 • Beroepsonderwijs
 • Financiële steun

Hoeveel medewerkers heeft ICC in China actief?
ICC heeft op de diverse projectlocaties ongeveer 200 lokale stafleden in dienst in de volgende functies:
 • administratie en management
 • verzorgers/opvang
 • therapeuten
 • speciaal onderwijs
 • medisch personeel

Hoeveel vestigingen heeft ICC wereldwijd?
Onder ICC vallen zeven 'nationale kantoren' in zeven landen wereldwijd. Hier werken zowel betaalde als onbetaalde medewerkers. De kantoren richten zich op fondsenwerving, de promotie van ICC en de werving van vrijwilligers met eigen sponsoring om in China te komen helpen.

De nationale kantoren van ICC zijn gevestigd in:
 • Australië
 • Canada 
 • Hong Kong 
 • Nederland
 • Singapore 
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten

Hoeveel 'internationale' medewerkers werken voor ICC?
Op de nationale kantoren van ICC werken 15 betaalde krachten.
 • 6 full-time 
 • 9 part-time 

Bij ICC zijn 22 vrijwilligers met eigen sponsoring actief, die in China wonen en werken. Velen zijn bekwame specialisten zoals therapeuten, verpleegsters, docenten uit het speciaal onderwijs en projectleiders. Zij helpen bij het beheren van de projecten van ICC en geven training aan de medewerkers ter plaatse.

ICC heeft nog 30 andere vrijwilligers die het werk in de nationale kantoren ondersteunen of naar China komen om op tijdelijke basis te helpen.

Hoeveel kinderen worden door het sponsorprogramma van ICC ondersteund?  
Het sponsorprogramma Hand in Hand van ICC is een langlopend programma waarbij sponsoren die het werk van ICC in China steunen, direct aan een kind worden gekoppeld. Sponsoren dragen bij aan de kosten voor alle kinderen in de huizen van ICC.

ICC steunt met het sponsorprogramma meer dan 200 kinderen verdeeld over alle projecten. Dit aantal kan schommelen omdat er soms kinderen worden geadopteerd of elders worden opgevangen en er nieuwe kinderen bij komen. Verder worden verschillende gezinnen gesteund in het kader van het Project Buurtwerk.

Hoeveel kost het om een kind maandelijks te sponsoren?
Het bedrag verschilt per land: 
 • Australië – AUD $40 
 • Canada – CAD $36 
 • Hong Kong – HKD $300 
 • Nederland – EUR €30 
 • Singapore – SGD $46 
 • Verenigd Koninkrijk – GBP £25 
 • Verenigde Staten – USD $35 

Hoeveel sponsoren zijn er voor elk kind?
Er is ongeveer USD $432 per maand nodig om elk kind fulltime te verzorgen. Daarom laten we elk kind door meerdere sponsoren steunen. Een kind heeft gemiddeld 8-10 sponsoren.

Draagt de Chinese overheid bij aan de kosten voor de opvang van de kinderen?
De overheid geeft ICC per kind een nominaal bedrag voor de opvang van de kinderen. Het bedrag varieert afhankelijk van de projectgebieden en de operationele kosten per project, evenals de overeenkomst die met de lokale autoriteiten of het weeshuis is gesloten. Over het algemeen bedraagt de bijdrage ca. 11% van de totale inkomsten van ICC.