We zoeken scholen

Geven kinderen handvaten voor de toekomst

Pleiten voor kans op onderwijs

Veel van onze kinderen hebben een lichamelijke handicap. Veel van hen hebben het verstandelijk vermogen om te leren.

Waar mogelijk, pleiten we ervoor dat deze kinderen naar een plaatselijke school gaan. Gelijkwaardig onderwijs vormt een uitdaging in China. Scholen zijn niet rolstoel toegankelijk en elke groep bevindt zich op een andere verdieping. Een kind met een handicap betekent extra werk voor de leraren.

Elke keer als een kind op een lokale school geplaatst wordt, is dat een grote overwinning. We ondersteunen de leraren en directeur door uitleg te geven over de handicaps en zo kunnen onze kinderen integreren in de klassen.
We werken hard om meningen te veranderen en integratie te bevorderen. We zorgen voor vervoer van en naar school, helpen bij het huiswerk maken en verzorgen zo nodig fysiotherapie op school. En we hebben een paar grote successen geboekt.

Speciaal Onderwijs

Voor sommige kinderen is naar school gaan op een lokale school geen optie.

Dat kan komen door een toegankelijkheidsprobleem, maar vaak komt het doordat een lokale school niet is voorbereid op de omgang met gehandicapte kinderen en niet zijn geschoold om kinderen met meer ernstige handicaps te onderwijzen.  

We komen aan deze behoefde tegemoet met speciale onderwijsmethodes die voor iedereen op maat gemaakt worden. We denken dat onze kinderen kunnen leren en we willen ze de kans bieden om zich te ontplooien.
Speciaal onderwijs beperkt zich niet alleen tot de klas. Het houdt ook in zelfstandigheidstraining en zinvolle activiteiten, dagelijkse bezigheden vanaf de geboorte.
Walk the Wall